Marketing… ostatnie 5 lat… i następne 5 lat

Opublikowany: 2022-12-06

Marketing… ostatnie 5 lat… i następne 5 lat

Podstawowym celem strategii biznesowej jest wyznaczenie kierunku dla biznesu i stworzenie jego struktury, tak aby produkty i usługi, które oferuje swoim klientom, spełniały ogólne cele biznesowe. Marketing odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu i zarządzaniu powiązaniami między biznesem a każdym zmieniającym się otoczeniem biznesowym oraz umożliwia realizację wyznaczonych celów strategii biznesowej.

Marketing ewoluował w ciągu ostatnich 5-10 lat, dotrzymując kroku zmieniającym się profilom konsumentów, na które miały wpływ wydarzenia globalne. Preferencje i profile klientów zmieniły się nie tylko na rynkach rozwiniętych, ale także na rynkach wschodzących, niedorozwiniętych. Zmiana ta została ułatwiona przez rozprzestrzenianie się technologii, która przenika nasze codzienne życie. Przede wszystkim komunikacja mobilna i Internet doprowadziły do ​​destrukcyjnych zmian społeczno-ekonomicznych na rynkach światowych, po których nastąpiły przełomowe innowacje marketingowe dokonane przez wiodących właścicieli marek, którzy szybko zdali sobie sprawę ze zmian wpływających na rynki, na których działali, i wykorzystali te zmiany jako zyskowną możliwości biznesowych.

Zasady marketingu przedstawione w ramach marketingowych (Solutions Insights Inc.) pozostają niezmienne i aktualne na całym świecie. Prawdopodobne są subtelne różnice w zastosowaniu, w zależności od dojrzałości rynku i charakteru działalności, w której są stosowane. Na przykład na dojrzałym rynku, takim jak USA, gdzie usługi mają duży udział w PKB, kluczowe będą określone elementy ram, które pomogą marketerowi w dostarczaniu wartości KLIENTOWI. Z drugiej strony na rozwijającym się rynku, jakim są Indie, gdzie to produkty, a nie usługi miały największy udział w PKB, istotne będą elementy ram, które umożliwią marketerowi dostarczanie wartości KLIENTOWI. Prostym przykładem jest porównanie rynków USA i Indii w odniesieniu do ram marketingowych; pokazuje, że chociaż koncepcja zarządzania relacjami (czwarty filar) jest kluczem do sukcesu każdej strategii marketingowej w Stanach Zjednoczonych, w Indiach ten ważny element ram znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, a marketerzy zaczynają dostrzegać jego potencjał dźwignia strategiczna, teraz.

W ciągu ostatnich 5-10 lat zmieniło się również to, że właściciele marek zdali sobie sprawę, że zyski z usług marketingowych są znacznie większe niż z produktów marketingowych. Marketerzy ocenili, że „usługa”, oferta o wartości niematerialnej, zapewnia niezbędną dźwignię w celu nałożenia premii cenowej, a tym samym napędzania przychodów i zysków strategii marketingu mix. Dlatego firmy zorientowane na produkt starały się „otoczyć” swoją ofertę produktową elementem usługi jako „pakietem”, aby uzyskać maksymalną wartość dla konsumenta, jednocześnie tworząc satysfakcję konsumenta.

Doskonałym przykładem są telefony BlackBerry, skierowane przede wszystkim do dyrektorów biznesowych, które oferowały urządzenia mobilne, głównie do dostępu do poczty e-mail i telefonii. RIM podniósł stawkę, uruchamiając usługę BBM (Blackberry Messenger) na bezpiecznej platformie Blackberry i działając w ramach swojego ekosystemu Blackberry. Okazało się to kluczowym wyróżnikiem Blackberry od innych smartfonów, które nie oferowały tej usługi. Przyjęcie Blackberry jako urządzenia mobilnego wybieranego przez społeczność biznesową było szybkie dzięki tej funkcji usługi, która została wprowadzona przez RIM wyłącznie na ich urządzeniach. Operatorzy telefonii komórkowej szybko zarobili na USP usługi, a na niezwykle świadomym rynku, takim jak Indie, zaoferowali specjalne pakiety zbudowane wokół „tylko usługi BBM”.

Jednak ten właśnie przykład jest również przypomnieniem dla marketerów, aby unikali samozadowolenia i nadal wymyślali i budowali na jednym dobrym pomyśle. Zespół marketingowy RIM bardzo wolno wykorzystywał potencjał swojej usługi BBM w zakresie łączności społecznościowej i był spóźniony na rynku z usługą BBM Music, opóźniał udostępnianie zdjęć w usłudze i nie był w stanie opisać możliwości współpracy usługi BBM. W ten sposób stracił przewagę pierwszego gracza, co jest lekcją dla wszystkich marketerów.

W ciągu ostatnich 5-10 lat media społecznościowe ewoluowały od czystej gry społecznościowej do odrębnego medium dla reklamodawców i marketerów, którzy mogą wykorzystywać i docierać do swoich docelowych klientów. Trend ten został zaobserwowany na całym świecie i zatarł granice między rozwiniętymi gospodarkami Zachodu a rozwijającymi się gospodarkami krajów wschodzących. Media społecznościowe, napędzane rosnącą penetracją Internetu, zmieniły reguły gry dla marketerów. Korzystając z technologii i narzędzi na zapleczu, marketer był w stanie śledzić skuteczność każdego dolara amerykańskiego wydanego na działania marketingowe na platformach społecznościowych. Zwrot z inwestycji można teraz z powodzeniem powiązać z budżetami marketingowymi, a także utworzono nowy pion branżowy, który koncentruje się wyłącznie na dostarczaniu sprzedawcom internetowym narzędzi niezbędnych do analizowania danych w czasie rzeczywistym i wyciągania logicznych wniosków biznesowych.

Rola współczesnego marketera również ewoluowała od zwykłego analizatora danych generowanych przez siły sprzedaży w terenie do zasobu obeznanego z technologią, który analizuje dane zorientowane na konsumenta online, generowane codziennie w czasie rzeczywistym i jest w stanie połączyć dane terenowe z wynikami uzyskanymi od społeczności internetowej. Teraz musi mieć możliwość wykorzystania nauki z tych dwóch odrębnych źródeł danych i twórczego wykorzystania tej wiedzy do stworzenia strategii marketingowej, która skutecznie wspiera strategię biznesową. Rola marketera będzie ewoluować wraz z ewolucją rynków i konsumentów wraz z oczekiwanymi zmianami społeczno-gospodarczymi w porządku światowym w nadchodzących latach.

Wierzę, że w ciągu najbliższych 5 lat funkcja marketingowa zacznie nabierać większej wiarygodności i ugruntuje swoją pozycję głównego motoru strategii biznesowej. Podstawy tej zmiany są właśnie kładzione, z wyraźnym naciskiem na analitykę i strategie marketingowe oparte na danych.

Narzędzia i technologie umożliwiają współczesnym marketerom powiązanie ROI, przychodów ze sprzedaży, stóp procentowych, zamiaru zakupu, rzeczywistego zakupu itp. bezpośrednio z ich wydatkami marketingowymi, a tym samym ze strategią marketingową. Marketing nie będzie już postrzegany jako „miękka” funkcja, w której budżety marketingowe są wydatkami, a nie inwestycjami. Zestawianie i gromadzenie danych przy użyciu technologii i aplikacji mobilnych będzie powszechne w terenie (Survey Monkey). Te dane terenowe, wraz z danymi zebranymi z inicjatyw marketingu cyfrowego, zostaną przeanalizowane za pomocą narzędzi, które pomogą zespołowi marketingowemu podejmować świadome decyzje i odnosić sukcesy na rynkach przyszłości. Możliwość analizy dużych zbiorów danych zapewni przewagę konkurencyjną odnoszącemu sukcesy marketerowi przyszłości. Big data i analityka będą napędzać marketing w przyszłości.

Wraz z pojawieniem się i szybką ewolucją przestrzeni cyfrowej, marketer będzie musiał posiadać umiejętności marketingu cyfrowego. Aby zbudować skuteczny zespół marketingu cyfrowego, będzie musiał zidentyfikować internautów obeznanych z technologią, którzy żyją i oddychają internetem i mogą łączyć się ze społecznością internetową i współpracować z nimi w celu opracowania krytycznych spostrzeżeń konsumenckich na temat społeczności internetowej.

Koncentracja uwagi konsumenta jest krótka i prawdopodobnie jeszcze się skróci, ponieważ coraz więcej konkurentów walczy o klienta docelowego — będzie to wymagało przekształcenia kreatywnych pomysłów w przekonującą komunikację w możliwie najkrótszym czasie, a następnie natychmiastową dostawę docelowych odbiorców w dobrze zaplanowanym i skoordynowanym, zintegrowanym programie komunikacji marketingowej. Marketerzy będą musieli pamiętać o zmęczeniu konsumentów powtarzającymi się reklamami i komunikacją, a aby sprostać temu wyzwaniu, będą musieli stworzyć bogatą ścieżkę kreatywnych pomysłów, które można wyciągnąć we właściwym czasie i szybko przekształcić w atrakcyjnego pakietu komunikacyjnego i serwowanego publiczności. Będzie to musiało być ciągłym procesem i integralną częścią strategii marketingowej.

Firmy zajmujące się marketingiem produktów i ich CMO będą musiały nadal starać się otoczyć swój produkt ofertą usług, aby uzyskać maksymalne przychody. Dyrektorzy ds. marketingu w firmach zajmujących się marketingiem produktów będą musieli zastanowić się, jakie elementy usługi można zaoferować konsumentowi w pakiecie, który wzbudzi zadowolenie klientów i zapewni lojalność wobec marki.

Marketerzy będą musieli też zbudować biznes wykraczający poza ofertę. Stanie się to rzeczywistością w przyszłości, w której konsumenci będą rozwijać sympatię do marek w oparciu o ich postrzeganie tego, co reprezentuje marka, poza postrzeganymi oczywistymi korzyściami emocjonalnymi i ekonomicznymi. Na konsumentów będą miały wpływ kwestie takie jak środowisko, włączenie społeczne, zrównoważony styl życia i inne ideały, które są im bliskie podczas podejmowania decyzji zakupowych, a marki, które są w stanie dostosować się do niektórych z tych kwestii, prawdopodobnie odniosą sukces w dłuższej perspektywie.

Innowacje produktowe i procesowe, napędzane przywództwem myśli marketingowej, będą nadal zmieniać zasady gry na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Marketerzy, zdolni do kierowania innowacjami i zarządzania nimi, odniosą sukces w planowaniu długoterminowych karier. Specjaliści ds. marketingu pełniący funkcje marketingowe będą musieli rozwinąć umiejętności zarządzania innowacjami, aby w przyszłości kierować swoimi zespołami biznesowymi. Marketing będzie odgrywał kluczową rolę w doradzaniu zespołom badawczo-rozwojowym oraz zespołom ds. rozwoju produktów/usług w zakresie opracowywania innowacyjnych rozwiązań, które odpowiadają na wyzwania, które zidentyfikowali dzięki wnikliwej analizie konsumentów. Marketing zapewni również przemyślane przywództwo w operacjach mających na celu innowacyjne procesy, które nie tylko obniżą koszty dla firmy, ale umożliwią bogatsze doświadczenia konsumentów i stworzą zadowolenie klientów.

Rynki BoP (Bottom of the Pyramid) stają się coraz bardziej istotne i nadal będą w przyszłości. Marketing będzie musiał opracować znacznie dokładniejszy wgląd w konsumentów na tych rynkach i wymyślić, w jaki sposób można wykorzystać rozpowszechnianie komunikacji mobilnej, aby połączyć się z tymi konsumentami. Marketing będzie musiał zbudować zespoły składające się z zasobów, które mają doświadczenie i wiedzę na temat tych rynków oraz są w stanie sformułować dostosowane strategie marketingowe, aby zrozumieć i wykorzystać pełny potencjał tych rynków.

Co najważniejsze, marketing w przyszłości będzie musiał bardzo szybko reagować na szybkie zmiany na rynku i identyfikować najlepsze pomysły w jak najkrótszym czasie oraz dostarczać je konsumentom za pomocą najbardziej opłacalnej strategii wejścia na rynek .

Marketing rozwiązań, w przeciwieństwie do marketingu produktów lub usług, będzie kluczową przewagą konkurencyjną i porównawczą oraz będzie miał długoterminowe pozytywne konsekwencje dla tych programów marketingowych, które obejmują go teraz i opierają na nim jako rdzeniu strategii marketingowej.

Ramy marketingu wglądu w rozwiązania będą przewodnikiem, który pomoże zespołom marketingowym opracować przekonującą strategię marketingową i skuteczne programy marketingowe. Ramy marketingowe będą żywym dokumentem, który będzie musiał dostosowywać się i ewoluować wraz ze zmianami zachodzącymi na rynkach światowych.

Konsument nadal będzie królem, a wszystkie strategie marketingowe będą zasadniczo koncentrować się na zrozumieniu konsumenta, zidentyfikowaniu jego specyficznych potrzeb, dostosowaniu rozwiązania do jego potrzeb, stworzeniu zadowolenia konsumenta poprzez ofertę usługową z rozwiązaniem oraz stworzeniu atrakcyjnych programów zaangażowania konsumentów w celu zmaksymalizować zwroty od zadowolonego konsumenta przez cały okres przywiązania konsumentów do Twojej marki i Twojej oferty.